CAT | ESP

  INICI   SECURITY   MÚTUES i ASSEGURADORES  
ARRENDAMENTS URBANS
  PARTICULARS   FINANCES I SOLVÈNCIES   EMPRESES  

· Informes prematrimonials, separacions i divorcis.
· Maltractaments. Infidelitats.
· Control i renegociació de pensions.
· Incompliment i compliment de custòdies.
· Control de menors i amistats inadeqüades.
· Casos privats de: drogadiccions, prostitució, sectes i Ludopatia.
· Control del personal cuidador de familiars depenents.
· Localització de persones (antigues amistats, familiars, parelles...).
· Localització de vehicles.
· Obtenció de proves per a custòdia o pàtria potestat de menors.

C/ La Borriana, 8 · 08202 Sabadell (Barcelona) · Telèfon: 671 372 929 · 93 725 42 77
Fax 93 727 07 04 · DETECTIUS PRIVATS SABADELL · info@exeodetectives.com

Agencia de investigación privada. Detectives privados en Sabadell y Barcelona. Agencia de investigació privada. Detectius privats a Sabadell y Barcelona.