CAT | ESP

  INICI   SECURITY   MÚTUES i ASSEGURADORES  
ARRENDAMENTS URBANS
  PARTICULARS   FINANCES I SOLVÈNCIES   EMPRESES  

· Informes financers i econòmics. Estudis de mercat.
· Recerca d’administradors i altres òrgans socials.
· Insolvències.
· Solvència real de persones físiques o jurídiques.
· Localització de deutors.
· Alçament de béns.
· Fallides fraudulentes.
· Localització d’empreses (desaparegudes o desplaçades).
· Localització de béns (mobles i immobles).
· Fallides i insolvències fraudulentes.

C/ La Borriana, 8 · 08202 Sabadell (Barcelona) · Telèfon: 671 372 929 · 93 725 42 77
Fax 93 727 07 04 · DETECTIUS PRIVATS SABADELL · info@exeodetectives.com

Agencia de investigación privada. Detectives privados en Sabadell y Barcelona. Agencia de investigació privada. Detectius privats a Sabadell y Barcelona.